Hur larmar jag min produkt?

Hur installerar jag larmet i min butik?